اختتامیه مسابقه جلوه خورشید

  ابراهیم صفریان برمی  دبیر اولین  دوره مسابقه عکاسی جلوه خورشید در مراسم مذکور اظهار کرد: این مسابقه به همت کانون هنری سیر نگاه و با همکاری فرهنگسرای اشراق در دو بخش حرفه ای ، غیر حرفه ای و بخش ویژه ای هنرجویی ، دانش آموزی برگزارکه در این دوره ۱۲۶۴ عکس ارسالی از ۱۵۷ […]