پریمیوم

۴۵,۰۰۰ تومان / ۳ ماه
 • دسترسی به تمامی آموزش ها
 • امکان فعالی به عنوان مدرس
 • دسترسی به سورس تمام مدرسین
 • امکان برگزاری آزمون
 • مشارکت عمومی و همگانی

طلایی

۳۲,۰۰۰ تومان / ماه
 • دسترسی به آموزش های پایه
 • امکان دانلود آموزش ها
 • بررسی نقاط ضعف و  قدرت
 • شرکت در امتحان پایانی
 • درج امتیاز دوره

نقره ای

۱۵,۰۰۰ تومان / هفته
 • دسترسی به ۵ آموزش همزمان
 • امکان دانلود قایل های آموزشی
 • امکان دسترسی به سورس آموزش ها
 • امکان مشارکت در امتحان پایانی
 • درج امتیاز به دوره

برنزی

رایگان / هفته
 • استفاده از دو آموزش همزمان
 • امکان دانلود فایل آموزش
 • پرسش و پاسخ آنلاین
 • دسترسی به منابع سورس
 • درج امتیاز دوره