تهران‌ و پایتخت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌

تهران‌ و پایتخت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ منطقه تهران که در شمال غرب فلات مرکزی ایران قرار گرفته از زمان های دور و ادوار پیش از تاریخ منطقه ای مسکونی بوده و رد پای فرهنگهای پیش از تاریخی را در گوشه و کنار آن می توان سراغ گرفت . دشت تهران حداقل از نیمه دوم هزاره […]